FOLYAMATMENEDZSMENT (WF)

Munkaszervezést, munkafolyamat tervezést
és követést támogató modul

A rendszer támogatja az előre definiált és az ad hoc jellegű munkafolyamatok definiálását. A felhasználókat csoportokba lehet sorolni. Egy felhasználó egyszerre több csoportba is tartozhat. Támogatja a belső feladat kezelést, a határidők beállításával. Minden feladatnak “felelőst” jelölhet meg. A felelősöknek a feladatokról e-mail értesítést küld a rendszer. Minden listát képes exportálni csv és xml formátumban is, azaz minden tárolt információt könnyen tud olvasható formátumban menteni.